Logo Dorota Bugajska

www.bugajskakancelaria.pl


DOROTA BUGAJSKA

Kancelaria Doradztwa Prawnego

Zakres realizacji:

Logo

Case Study: Dorota Bugajska KDP

 

Nazwa: Dorota Bugajska Kancelaria Doradztwa Prawnego

Preferowany styl logo: Symbol + tekst

Branża: Prawo

Target: Dorosłe kobiety oraz mężczyźni potrzebujący porady prawnej

 

Poniższe informacje oraz głęboka analiza branży w jakiej działalność prowadzi nasz klient pozwoliła na podjęcie kroków w stronę stworzenia przemyślanego i funkcjonalnego projektu. Na podstawie rozmowy z klientem sporządziliśmy także krótką charakterystykę określającą kierunek naszej pracy.

Krok 1. Słowa kluczowe

 

Naszą pracę zaczęliśmy od wytypowania słów kluczowych opisujących dokładnie charakter projektu. Między innymi:

Krok 2. Analiza pozyskanych informacji

 

Przedyskutowaliśmy wszystkie możliwości i skupiliśmy się na dwóch wybranych z dodatkowym zaimplementowaniem inicjałów klienta w znaku:

Krok 3. Wstępne propozycje

 

Na bazie powyższych informacji powstało kilka wstępnych propozycji. Silny motyw kolumny kojarzący się z mocną i stabilną podporą idealną dla kancelarii zajmującej się doradztwem prawnym.

Krok 4. Wybrany projekt

 

Spośród stworzonych propozycji wyodrębniliśmy jedną najbardziej odpowiadającą wybranym cechom oznaczonym na samej górze.

Krok 5. Kolorystyka. Dobór barw.

 

Branża prawnicza została zdominowana przez brązy, granaty oraz czerwienie. W swoich działaniach chcieliśmy tę elegancję i powagę, ale także wyróżnić się na tle konkurencji. Początkowy sceptycyzm klienta dzięki naszej argumentacji przerodził się w pełne poparcie dla idei. W taki sposób wprowadziliśmy:

 

Głęboką czerń.

Krok 6. Typografia

 

Ostatnim krokiem pozostało dobranie fontu do utworzonego znaku. Postawiliśmy na Nexa Bold ze względu na jej mocny charakter i prostą linię liter dobrze grającą z samym sygnetem.

Krok 7. Wersja finalna

 

Oparcie naszych działań na dogłębnej analizie projektowej oraz kierowaniu się względem informacji udostępnionych przez samego klienta w drodze tworzenia briefu, pozwoliły nam na stworzenie ciekawej i niepowtarzalnej koncepcji.